CEA DE-A 19-A REUNIUNE A SENATELOR DIN EUROPA

Senatul României

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Sector 5, 050711, București

Secretariatul Reuniunii – Direcția Relații Multilaterale Externe
E-mail : ase2018@senat.ro

Informații presă – Direcția Presă, Comunicare și Imagine
Email: presa@senat.ro