CEA DE-A 19-A REUNIUNE A SENATELOR DIN EUROPA

Asociaţia Senatelor din Europa (ASE) s-a constituit la iniţiativa domnului Christian Poncelet, preşedintele Senatului Republicii Franceze, în ziua de 8 noiembrie 2000, la Paris. Cu ocazia acestei reuniuni, a fost adoptat Statutul Asociaţiei.

Asociaţia reuneşte preşedinţii camerelor superioare ale parlamentelor din state europene şi are ca obiective: dezvoltarea relaţiilor dintre membrii săi; promovarea bicameralismului în cadrul democraţiei parlamentare; consolidarea identităţii şi conştiinţei europene.

Conform Statutului Asociaţiei, se organizează, anual, cel puţin o reuniune a membrilor săi, la care fiecare cameră superioară este reprezentată de preşedinte sau de un parlamentar desemnat de preşedinte în acest scop. Din delegaţiile naţionale pot face parte şi alţi parlamentari.

Pe agenda reuniunilor ASE figurează teme de interes comun, relevante pentru obiectivele Asociaţiei. În cadrul reuniunilor, Asociaţia deliberează prin consens.

Website-ul oficial al Asociației Senatelor din Europa
Statutul Asociației Senatelor din Europa