CEA DE-A 19-A REUNIUNE A SENATELOR DIN EUROPA

Președintele Senatului României, dl Călin Popescu-Tăriceanu a avut vineri, 15 iunie a.c., o întrevedere cu dna Ankie Broekers-Knol, președintele Primei Camere a Regatului Țărilor de Jos, aflată la București pentru a luat parte la lucrările celei  de-a 19-a Reuniuni a Asociației Senatelor din Europa (ASE), ce se desfășoară în perioada 14-15 iunie a.c.
Președintele Senatului României a apreciat evoluțiile înregistrate de cooperarea româno-olandeză în diverse domenii, atât în planul bilateral cât și al agendei europene, subliniind necesitatea revitalizării dialogului politic constructiv, direct și bazat pe transparență, atât în plan parlamentar cât și la nivel guvernamental.
Dl Călin Popescu-Tăriceanu a subliniat rolul Parlamentul României în rectificarea gravelor disonanțe create prin nerespectarea prevederilor constituționale în cadrul instituțiilor angrenate în reforma din justiție din România. Demnitarul român a  reafirmat că România se află într-o fază esențială a procesului de consolidare a statului de drept, modificările legislative din domeniu vizând asigurarea independenței justiției, cu respectarea deplină a drepturilor și libertăților cetățenilor. Președintele Senatului a subliniat importanța unei informări complete și directe a partenerilor din cadrul Uniunii Europene, în legătură cu motivele care justifică reformele legislative în domeniul justiției și al securității naționale în vederea garantării funcționării democratice pe termen lung a României. Totodată, a arătat că în amplul proces de actualizare a legislației în domeniul justiției sunt implicați toți actorii din sistemul verificare și control reciproc prevăzut de Constituție, iar prin corijarea derapajelor constatate se dorește evitarea acestora pe viitor și garantarea unui cadru democratic solid.
În ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen, președintele Senatului a reiterat că România îndeplinește pe deplin criteriile de aderare, contribuind activ la securizarea frontierei externe a UE, fiind membru de facto al spațiului Schengen. Domnia sa și-a informat omologul olandez că România menține ca obiectiv politic major aderarea la Spațiul Schengen, considerând că o decizie pozitivă și accelerată în acest sens va contribui la întărirea și extinderea arhitecturii de securitate a UE, cu precădere la frontierele ei cu vecinătatea estică.
În planul colaborării economice, dl Călin Popescu-Tăriceanu a apreciat prezența Olandei ca prim investitor în țara noastră, cu un capital investit de 9,03 miliarde de euro și 5.000 de companii olandeze active în România la nivelul lunii decembrie 2017. Domnia sa a arătat interesul României de a atrage investiții olandeze în domenii precum cercetarea, IT&C, mediu, transport maritim și agricultură.
Legat de viitorul agendei europene, președintele Senatului a subliniat sprijinul Românei pentru o agendă tematică care să consolideze proiectul european, opțiunea românească fiind fermă și puternic pro-europeană, pentru favorizarea unei integrări mai profunde, bazate pe valorile și principiile fundamentale de unitate, solidaritate, tratament egal și convergență. De aceea, domnia sa a arătat că România sprijină orice inițiativă menită să consolideze UE, atât timp cât este promovată într-o manieră inclusivă și deschisă tuturor țărilor membre, bazată pe criterii clare și obiective.