CEA DE-A 19-A REUNIUNE A SENATELOR DIN EUROPA

La invitația președintelui Senatului României, dl Călin Popescu-Tăriceanu, în zilele de 14 și 15 iunie 2018 a avut loc, la București, cea de-a 19-a Reuniune a Asociației Senatelor din Europa, eveniment de diplomație parlamentară la cel mai înalt nivel, organizat sub auspiciile celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Evenimentul a reunit președinți, vicepreședinți și secretari generali ai Camerelor superioare din Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Republica Cehă, Elveția, Franța, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania și Consiliul Federal din Germania, precum și din Irlanda, a cărei cameră superioară a fost afiliată în calitate de membru cu drepturi depline al ASE cu această ocazie.
Tema reuniunii a fost ”Rolul Senatelor într-o Europă confruntată cu provocări la adresa coeziunii economice, sociale și teritoriale”, delegațiile prezentând abordările specifice fiecărei țări europene participante.
În intervenția sa, dl Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului României, a subliniat necesitatea continuării politicii de coeziune a UE, menită să contracareze riscul adâncirii clivajelor existente sau al apariției unor noi clivaje economice, sociale și teritoriale în Europa. Totodată, a arătat că politica de coeziune reprezintă cea mai solidă și mai vizibilă investiție în corectarea dezechilibrelor regionale și în creșterea bunăstării cetățenilor. Președintele Senatului a atras atenția că ideea de relegitimare a statelor din Europa Centrală și de Est, care se reflectă în discuțiile privind condiționarea accesului la fondurile de coeziune UE, riscă să conducă la o diminuare a credibilității și solidității proiectului european. De asemenea, a vorbit despre eforturile oneste depuse de societatea românească, timp de peste două decenii, în aprofundarea integrării europene, ca soluție pentru surmontarea definitivă a unor vulnerabilități istorice.
Președintele Senatului s-a referit și la eforturile depuse de Parlamentul României pentru corectarea derapajelor îngrijorătoare înregistrate în societatea românească în ceea ce privește apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și respectarea garanțiilor constituționale, în numele obținerii, cu orice preț, de rezultate în lupta anticorupție. Prin aceste demersuri, Parlamentul României urmărește menținerea coeziunii în societatea românească și asigurarea cadrului necesar pentru guvernarea democratică a țării.
În încheiere, dl Călin Popescu Tăriceanu, a readus în atenție semnificația unirii în conștiința românească, în contextul sărbătoririi, în acest an, a Centenarului Marii Uniri şi a înfăptuirii României Mari în 1918, subliniind nevoia unirii cetățenilor.
În marja celei de-a 19-a Reuniuni a ASE, dl Călin Popescu-Tăriceanu a avut întâlniri bilaterale cu: dl Gérard Larcher, preşedintele Senatului Republicii Franceze, dl Denis O’Donovan, preşedintele Senatului Irlandei, dna Maria Elisabetta Alberti Casellati, preşedintele Senatului Republicii Italiene, Lordul Fowler, Speaker al Camerei Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dl Stanisław Karczewski, mareșalul Senatului Republicii Polone, dna Ankie Broekers-Knol, preşedintele Primei Camere a Statelor Generale ale Regatului Țărilor de Jos.
Programul reuniunii a inclus și o ceremonie de depunere de coroane de flori la Arcul de Triumf, de către șefii delegațiilor participante, în onoarea soldaților care și-au sacrificat viața în Primul Război Mondial.